четвъртък, 6 април 2017 г.

Кой е търновският Св. Цар Михаил- Йоан според св. Паисий Хилендарски

Според св. Паисий Хилендарски, Крум е бил знаменит с това, че е поставил царския престол в Търново: " Понеже и той бил много славен и благополучен във войните, отнел от гърците град София, Самоков, Филибе, Щип, Струмица, Едрене и заселил по тия земи българско население. Пленил много гърци и ги избил заради християнската им вяра. Бил езичник, но по божията воля вършел много пакости на гърците, убил цар Никифора, както се каза. Той най-напред съградил Търнова, три крепости между река Янтра, и тук поставил царския престол." За вторият търновски цар св. Паисий пише: "Вторият е търновския цар, блаженият и достопаметен Михаил или Йоан. Така се наричал - Михаил-Йоан. От него се повели племето и родът на българските царе до последния Шишман Йоан. Всички, които били от неговия род, се подписвали според неговото име и титла; първо писал своето име, както му е било името, след това Йоан. Така българските царе държали титлата и почитта на своя прародител Михаил-Йоан, от който имали своя царски род и православната си вяра; у тях от него се почнало. После в Търново, както рекохме, тоя цар бил втори просветител на българите след цар Тривелия /Тервел/. В 845 г. се кръстил и чрез него Бог показал чудеса на българите. С кръст в ръката си, с молитвата си към Бога той избавил България от големия божи гняв. Преживял щастливо и мирно на българския престол 45 години и преминал във вечния живот. От Михаил-Йоан, първият благочестив цар, брат на Крун, който се кръстил в Търново, всички били благочестиви. От него се наченал и племето и родът на благочестивите български царе, както казахме. Тоя блажен и велик цар Михаил се наричал Йоан-Михаил и по негово име българските царе, които били от неговия род, имали такава титла: първо Йоан, след това своето име, както му било. Така и последният цар Шишман се пише Йоан Шишман. И гдето се намират техни образи, печати и грамоти, всички се подписвали така по името на своя праотец и прародител блажения цар Йоан-Михаил. Някои от прост род заграбвали българския престол, но никой от тях не се задържал. След известно време българските господари и войска ги изгонвали и пак поставяли на българския престол от царски род и племе - и до последния цар Шишман."
ЩЕ СЕ ЗАПИТАТЕ КОЙ ЛИ Е ТОЗИ ТЪРНОВСКИ ЦАР?
Като видях стенописа на българския покръстител в манастира "Св. Архангели" ("Св. Наум", ІХ век) на Охридското езеро, доста се замислих. Пишеше Михаил-Йоан и беше точно преди този на св. цар Давид, както е дадено в старите истории на Паисий и Христаки Павлович в изложението за българските светци. В тези стари истории пише, че Мортагон /Омуртаг/ е приел името Михаил в кръщение, а Паисий, както прочетохте го нарича Михаил-Йоан. За цар Борис Покръстител изобщо не се споменава в историите на св. Паисий Хилендарски и Христаки Павлович. Интересна е обаче съпоставката и съвпадението на събитията от живота, дадени относно цар Мортагон /в старите истории/ и Борис I Покръстител/ според новата история/. При цар Муртагон покръстването е в 845 г., а за Борис в съвременната историография годината е след 864. Във всички източници се говори само и единствено за Михаил и това може да се види от всички сведения свързани с него – от международната му дейност, в писма, в протоколи на църковни събори, от оловни печати, от църквите кръстени в чест на Архангел Михаил и т.н. Дълго време за безспорно се счита становището на Васил Златарски относно 865 г. като година на покръстването. Той се аргументира с Балшенския надпис – „покръсти се от Бога владетелят на българите Борис, преименуван Михаил, с дадения му от Бога народ в годината 6374 (866)”. Но тъй като горният край на каменната плоча, върху която се намира посоченият надпис, е отчупен, текстът „покръсти се от Бога владетелят на българите” всъщност е въведен от българския медиевист. Михаил Ласкарис отхвърля допълването на Балшинския надпис от Златарски като неправилно и посочва, че той не може да бъде свързван с акта на покръстването още 1933г. В “Зографска българска история”, написана през ХVІІІ век пише следното: “По Круна наста брат его Муртагон, что зоват греци Вулгарис, а латини – Богарис и Борис. Он бе славен с победами и великомудър в делах..." От тук може да се направи извод, че именно Мортагон/Омуртаг/, наречен от гърците Волгарис, тъй като гърците нямат буквата "Б", а от латинците Богарис и Борис е покръстителят на българите. След смъртта на Крун, начело на българската държава застава брат му Муртагон. Що се отнася до владетели от официалната ни съвременна историография, като примерно Маламир, Пресиян и други, ако въобще съществуват такива, то те са царски синове, младши съвладетели или осъществяващи държавнически функции. За такива Паисий пише: „има имена на царски синове, които не са били царе, но така им писали имената: цар, цар, цар, но всички не са царували”. Св. Паисий Хилендарски и Христаки Павлович в своите истории твърдят, че Тервел /Крал Свети Тривелий/ е бил християнин и покръстил българите. Намерен е печат на Тервел с надпис: "Богородице, помагай на цезаря Тервел." На другата му страна е изписан кръст. Открити са и два печата на цар Телериг с надпис: "Богородице, помагай на твоя раб богохранения патриций Телерюг", с кръст. А на златния си медальон цар Омуртаг/Мортагон, Михаил/ е изобразен с корона, на която има кръст, и самият той, държащ кръст. В надписите на Омуртаг, Маламир и Пресиян е записано: "Поставеният от Бога, КАНАС У БИГИ (KANAΣYBIΓI) има значението КНЯЗ В БОГА ( КНЯЗ ОТ БОГА). КАНАС не е нищо друго освен един стар вариант на титлата КНЯЗ както доказва отдавна проф. Ганчо Ценов. Гърците дават превод EK TEOI ARXONTOS – от Бога владетел ( владетел в Бога). Никъде в изворите, в хрониките, по каменните надписи няма ХАН, нито КАН! Бог се употребява не само официално, но и в чисто човешки порив при различни събития, както Омуртаг при построяването на двореца му : "Нека Бог да го удостои да живее 100 г." Никой не може да оборва факта, че Омуртаг/Михаил/ не е бил християнин по много причини, но най-простата, същевременно и най-болезнената за антихристиянската теза - медальонът му. Езическите владетели не се изобразяват с корони и кръстове, при това ДВА! Единият на короната, а другият в ръката му. В българското съкровище от Наг Сен Миклош, което се твърди, че е Омуртагово, също има кръстове. Типичен християнски е и надписът на Пресиян от Филипи, който е взидан в християнски храм. В него освен официално поставения КАНАС У БИГИ (KANAΣYBIΓI) княз от Бога е записано още: "Който търси истината, Бог вижда, и който лъже, Бог вижда."
Не мога да не си задам въпроса, защо Паисиевата история е била толкова години пренебрегвана от историците?!?
Източници: "История славеноболгарская"- https://bg.wikipedia.org/…/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Paisii_…, Зографска история- http://www.mediafire.com/…/5f4f31ddpq…/Zografska_Istoria.pdf, "Царственик или история болгарская"- https://bg.wikipedia.org/…/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hristak… http://www.promacedonia.org/
Грета Костова- Бабулкова

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Софийните храмове свидетелстват за автохтонния произход на българите

Защо ли пренебрегват историците историята на българските възрожденци, като точно там е указана истината за произхода на българите. Имен...